Activitats Destacades

DILLUNS DE CIÈNCIA: de quina manera els humans estem transformant la Terra: l'Era de l'Antropocè - III

Totes les conferències tindran lloc a les 18:30h

«La sisena gran extinció està en marxa», «La Humanitat devora cada any recursos que són equivalents a un planeta i mig», «La Terra ha perdut més de la meitat dels seus animals salvatges des de 1970», «La jirafa, amenaçada després de perdre un 40% de població en 30 anys», «La catàstrofe de l’Àrtic», «Com alimentar 10.000 milions de persones l’any 2050», «La societat de consum arrasa la biodiversitat», «Un iceberg de 5.500 km2 està a punt de desprendre’s del continent antàrtic», «Viure a 50 metres d’una autopista augmenta un 7% el risc de demència». Aquests titulars de notícies dels darrers mesos de 2016 posen de manifest l’impacte, cada cop més gran i important, de l’activitat humana sobre el medi ambient i la natura en general, en totes les seves dimensions. Aquesta incidència està arribant a nivells insospitats, mai vistos al llarg de la història. Les conseqüències són a tots els nivells, fins al punt que aquest impacte ha propiciat que en el món científic ja es pugui parlar, fins i tot, d’una nova era geològica que es coneix com a «antropocè», concepte sobre el qual hi ha punts de vista diferents.
La Ciència està estudiant aquest impacte des de diversos vessants, ja que la sostenibilitat del planeta i, per tant, de la mateixa Humanitat està cada cop més en qüestió. «Dilluns de Ciència» es fa ressò d’aquesta problemàtica, per la qual cosa les conferències d’aquest cicle volen donar a conèixer l’extensió i l’impacte humà en terres, aigües i atmosfera. El conjunt de conferències vol posar de manifest que el coneixement científic és, possiblement, un dels millors instruments per tal d’articular polítiques i actuacions de tot ordre per aturar o, si més no, intentar canviar els efectes d’aquest impacte.

 

Amb la col·laboració

 

 

                                                        
Delegació a Catalunya