El cervell i les seves malalties

Per a: Dr. Francesc Artigas (Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC)

Cicle DILLUNS DE CIÈNCIA: Per què cal investigar en ... Biomedicina

Conferència

El cervell humà és l’eina biològica més complexa generada al llarg de l’evolució. Conté uns 100.000 milions de neurones que es comuniquen entre si a través de senyals elèctrics i químics (neurotransmissors). L’activitat cerebral està organitzada en forma de circuits neuronals responsables de les seves múltiples activitats sensorials, motores, cognitives i emocionals, i en els quals participen grups neuronals de diverses àrees cerebrals. Com qualsevol eina complexa, el cervell s’espatlla de maneres diverses, donant lloc a tot un seguit de malalties neurològiques i psiquiàtriques, com la malaltia de Parkinson, les demències, la depressió o l’esquizofrènia, per citar-ne algunes de les més conegudes. Les malalties neurològiques estan causades per la mort de grups neuronals (processos neurodegeneratius), mentre que les malalties psiquiàtriques, en general, es produeixen per alteracions funcionals dels circuits cerebrals i no impliquen la mort de neurones. La recerca en el camp de les neurociències implica milers d’investigadors en tot el món i està orientada a conèixer millor el funcionament del cervell i a obtenir tractaments per a les seves malalties, moltes de les quals (en particular les neurològiques) no tenen tractaments adequats.

 

Emissió en streaming:

Organitzat per: Residència d'Investigadors, CSIC Delegació a Catalunya, Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IibB), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

Data: 05/02/2018

Lloc: Sala d'Actes

Hora: 18:30 hs.

Informació adicional

Traducció simultánia: Si

Foto per a: El cerebro y sus enfermedades