Llinatge, treball i exotisme a la definició del poder a la societat calcolítica ibèrica

Per a: Leonardo Garcia Sanjuan (Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla)

Cicle Les empremtes del poder: Una mirada des de l’arqueologia i l’antropologia

Conferència

La complexitat social constitueix un dels problemes més àmpliament debatuts en el context de les societats de la Prehistòria Recente ibèrica, i molt particularment en el cas de les de l’Edat del Coure i la fase antiga de l’Edat del Bronze. En aquesta conferència es planteja una discussió de la definició i natura del poder a la societat calcolítica ibèrica sobre la base de les noves troballes i estudis científics que es duen a terme a l’assentament de Valencina de la Concepción (Sevilla).

Organitzat per: CSIC - Institució Milà i Fontanals (Departament d’Arqueologia i Antropologia) | Residència d’Investigadors CSIC - Generalitat de Catalunya.

Data: 26/04/2018

Lloc: Sala d'Actes

Hora: 18:00 hs.

Informació adicional

Traducció simultánia: No

Foto per a: Linaje, trabajo y exotismo en la definición del poder en la sociedad calcolítica ibérica