Project-Id-Version: Eunomia Public translation Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2013-03-15 12:37-0300 PO-Revision-Date: 2013-09-13 11:01-0300 Last-Translator: Eunomia Team Language-Team: Eunomia MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SourceCharset: UTF-8 X-Generator: Poedit 1.5.7 Language: Catalan X-Poedit-SearchPath-0: C:\Users\Moriz\Desktop\Dropbox\EunomiaCMS\HTMLs X-Poedit-SearchPath-1: /Volumes/Octopussy/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors X-Poedit-SearchPath-2: /Users/moriz/Desktop/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors

Consell Superior d'Investigacions Científiques

Institucions que formen el Consorci

Consell Superior d'Investigacions Científiques. El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), és un organisme de recerca autònom, adscrit al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i amb implantació a tot l'estat espanyol.És una institució oberta a col.laborar amb les administracions, amb altres institucions de recerca i amb els agents socials i econòmics, nacionals o estrangers.
El CSIC presenta tres característiques singulars:

  • Caràcter pluridisciplinar: pràcticament desenvolupa investigació en totes les àrees del coneixement.
  • Amplitud d'activitats: la seva activitat va des de la recerca bàsica fins al desenvolupament tecnològic.
  • Implantació nacional: disposa de centres o unitats a quasi totes les Comunitats AutònomesL'Arbre de la Ciència, logotip del CSIC des de la seva creació, simbolitza aquestes característiques.

El CSIC a Catalunya està present amb catorze centres d'investigació (onze propis, dos mixtes i un coordinat) i amb un equip humà d'aproximadament 1.200 persones.
Els centres del CSIC a Catalunya treballen en les següents àrees:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Recursos Naturals
  • Biología i Biomedicina
  • Ciència i Tecnología de Materials
  • Ciència i Tecnologies Químiques
  • Ciència i Tecnologíes Físiques

La Delegació del CSIC a Catalunya actúa com a Coordinadora Institucional.
La seu de la Delegació és: Egipcíaques, 15 - 08001 Barcelona - Tel. 93 442 65 76 - Fax. 93 442 74 24.

Més informació