Project-Id-Version: Eunomia Public translation Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2013-03-15 12:37-0300 PO-Revision-Date: 2013-09-13 11:01-0300 Last-Translator: Eunomia Team Language-Team: Eunomia MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SourceCharset: UTF-8 X-Generator: Poedit 1.5.7 Language: Catalan X-Poedit-SearchPath-0: C:\Users\Moriz\Desktop\Dropbox\EunomiaCMS\HTMLs X-Poedit-SearchPath-1: /Volumes/Octopussy/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors X-Poedit-SearchPath-2: /Users/moriz/Desktop/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors

Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya

Institucions que formen el Consorci

Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya. El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), és un organisme de recerca autònom, adscrit al Ministerio de Ciencia y Tecnología, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i amb implantació a tot l'estat espanyol.És una institució oberta a col.laborar amb les administracions, amb altres institucions de recerca i amb els agents socials i econòmics, nacionals o estrangers.
El CSIC presenta tres característiques singulars:

  • Caràcter pluridisciplinar: pràcticament desenvolupa investigació en totes les àrees del coneixement.
  • Amplitud d'activitats: la seva activitat va des de la recerca bàsica fins al desenvolupament tecnològic.
  • Implantació nacional: disposa de centres o unitats a quasi totes les Comunitats AutònomesL'Arbre de la Ciència, logotip del CSIC des de la seva creació, simbolitza aquestes característiques.

El CSIC a Catalunya està present amb catorze centres d'investigació (onze propis, dos mixtes i un coordinat) i amb un equip humà d'aproximadament 1.200 persones.
Els centres del CSIC a Catalunya treballen en les següents àrees:

  • Humanitats i Ciències Socials
  • Recursos Naturals
  • Biología i Biomedicina
  • Ciència i Tecnología de Materials
  • Ciència i Tecnologies Químiques
  • Ciència i Tecnologíes Físiques

La Delegació del CSIC a Catalunya actúa com a Coordinadora Institucional.
La seu de la Delegació és: Egipcíaques, 15 - 08001 Barcelona - Tel. 93 442 65 76 - Fax. 93 442 74 24.

Més informació