Project-Id-Version: Eunomia Public translation Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2013-03-15 12:37-0300 PO-Revision-Date: 2013-09-13 11:01-0300 Last-Translator: Eunomia Team Language-Team: Eunomia MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SourceCharset: UTF-8 X-Generator: Poedit 1.5.7 Language: Catalan X-Poedit-SearchPath-0: C:\Users\Moriz\Desktop\Dropbox\EunomiaCMS\HTMLs X-Poedit-SearchPath-1: /Volumes/Octopussy/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors X-Poedit-SearchPath-2: /Users/moriz/Desktop/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors

Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Coneixement)

El Departament d'Empresa i Coneixemen de la Generalitat de Catalunya, es va crear l'abril de l'any 2000 a partir, bàsicament, de la refosa dels antics comissionats per a Universitats i Recerca i per a la Societat de la Informació.

Són competències del Departament d'Empresa i Coneixemen, d'acord amb el decret de la seva creació, la planificació, l'ordenació, la direcció i l'execució de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats, recerca, noves tecnologies de la informació i comunicació i societat de la informació, en conformitat amb les directrius generals del Govern.

El Departament té com a objectius:

  • Assegurar la qualitat del sistema universitari català i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació superior;
  • Assolir un sistema de ciència, tecnologia i innovació d'alt nivell que contribueixi al progrés de Catalunya i sigui competitiu amb els dels països del nostre entorn;
  • Impulsar l'adaptació de Catalunya a la societat de la informació i estimular-ne l'accés de totes les persones, empreses i institucions;
  • Assolir una major presència de la llengua i dels continguts catalans en els àmbits científic i de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació.


Més informació

Perfil del contractant