Project-Id-Version: Eunomia Public translation Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2013-03-15 12:37-0300 PO-Revision-Date: 2013-09-13 11:01-0300 Last-Translator: Eunomia Team Language-Team: Eunomia MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: _;gettext;gettext_noop X-Poedit-Basepath: . X-Poedit-SourceCharset: UTF-8 X-Generator: Poedit 1.5.7 Language: Catalan X-Poedit-SearchPath-0: C:\Users\Moriz\Desktop\Dropbox\EunomiaCMS\HTMLs X-Poedit-SearchPath-1: /Volumes/Octopussy/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors X-Poedit-SearchPath-2: /Users/moriz/Desktop/Dropbox/CLIENTES/Residencia Investigadors/HTMLs - Residencia Investigadors

Privacitat de les dades i protecció de la intimitat

El Consorci Residència per a Investigadors està decidit i fermament compromès amb la preservació de la privacitat dels seus clients, usuaris i/o visitants, comprometent-se a mantenir la confidencialitat de les dades d'aquests.

El Consorci Residència per a Investigadors es compromet a tractar les seves dades de forma confidencial i únicament amb la finalitat amb que són sol.licitades a l'usuari, d'acord amb el previst en la LOPD i la LSSI.