Presentació

Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Coneixement)

El Departament d'Empresa i Coneixemen de la Generalitat de Catalunya, es va crear l'abril de l'any 2000 a partir, bàsicament, de la refosa dels antics comissionats per a Universitats i Recerca i per a la Societat de la Informació.

Són competències del Departament d'Empresa i Coneixemen, d'acord amb el decret de la seva creació, la planificació, l'ordenació, la direcció i l'execució de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats, recerca, noves tecnologies de la informació i comunicació i societat de la informació, en conformitat amb les directrius generals del Govern.

El Departament té com a objectius:

  • Assegurar la qualitat del sistema universitari català i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació superior;
  • Assolir un sistema de ciència, tecnologia i innovació d'alt nivell que contribueixi al progrés de Catalunya i sigui competitiu amb els dels països del nostre entorn;
  • Impulsar l'adaptació de Catalunya a la societat de la informació i estimular-ne l'accés de totes les persones, empreses i institucions;
  • Assolir una major presència de la llengua i dels continguts catalans en els àmbits científic i de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació.


Més informació

Perfil del contractant