Presentació

Presentació President

La Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya -consorci públic creat l'any 1993 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i per la Generalitat de Catalunya- es va inaugurar el 16 de novembre de 1998 al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Des d'aleshores, gràcies al compromís ferm de tots els membres que formem part del Consorci de la Residència d'Investigadors, hem assolit amb escreix el doble objectiu que ens vam fixar: oferir un espai en el qual es puguin allotjar els professors i els investigadors durant les seves visites a Barcelona i a Catalunya i organitzar activitats científiques i culturals que fomentin la reflexió i el diàleg.

Avui dia, la dinàmica de la comunitat científica i la demanda creixent d'informació de la societat, en general, han generat la necessitat d'impulsar la difusió dels resultats de les investigacions que les institucions científiques duen a terme. Per això, a la Residència d'Investigadors, estem fent un esforç per donar a conèixer i fer arribar a la societat la labor del món de la ciència i, per extensió, de la cultura, organitzant actes diversos -cicles de conferències, exposicions, taules rodones, presentacions de llibres, col·loquis i reunions científiques, entre d'altres-, que han tingut una acceptació notable, com ha estat el cas de l'exposició Gent i gens.

S'han dut a terme fins el 2002 un total de 131 actes, amb un total de 30.000 assistents. Aquestes activitats s'han vist acompanyades d'una demanda creixent de la Residència tant per allotjar-s'hi -hi ha hagut més de 64.000 pernoctacions fins al 31 de desembre de l'any 2002- com per celebrar-hi reunions científiques.

Acomplir els objectius que ens vam marcar -proporcionar allotjament a professors i investigadors i oferir un espai de debat i de trobada, de manera que es contribuís a difondre les diverses tasques que es duen a terme en l'àmbit científic- no hauria estat possible sense la complicitat de molts investigadors i la col·laboració de diverses institucions universitàries, administracions públiques (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Fundació Catalana per a la Recerca, Institut Català de la Dona, Institut Italià de Cultura, Institució de le Lletres Catalanes empreses -com ara Novartis, Applied Biosystems, Residencias de Estudiantes S.A., Noclay S.L. i editorials diverses- i entitats sense afany de lucre.

No ha estat ni és una tasca senzilla, però les institucions que conformem el Consorci de la Residència assumim, tots plegats, aquest repte per impulsar i fomentar la cultura científica. De ben segur que els resultats de totes aquestes iniciatives es faran palesos en molts i molt diversos àmbits de la societat actual i que transmetran la filosofia de la Residència d'Investigadors, l'esperit de la qual queda definit en el logotip que dissenyà Joan Brossa, un poema visual en el qual la pregunta i el dubte simbolitzen els motors de l'acte de la recerca i, per extensió, de l'acte de la creació.