Activitats Destacades

Exposició FOTCIENCIA13

Totes les imatges que formen part d'aquesta publicació han estat triades perquè han sabut conjugar el rigor científic amb l'art. La fotografia és una eina fonamental per als científics, per registrar i documentar el seu treball. Des de l'astronomia a la física i des de la medicina a la biologia, la fotografia permet registrar fenòmens, documentar resultats i també, molt important, percebre una realitat que no s'aconsegueix a simple vista.

Horari. Del 15 al 27 de novembre

Dimarts a divendres de 17.00 a 20.00
Dissabte de 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00
Diumenge de 11.00 a 14.00